Cuộc sống hiện đại khi con người quá chú trọng nhiều vào công việc, kiếm tiền, làm giàu…Họ có thể thức thâu đêm, bỏ bữa khi còn quá nhiều bộn bề những công việc đang chờ họ giải quyết. Cũng vì thế sức khỏe không được chú trọng, đầu óc căng thẳng, tâm lý không…